Kontakt info@apelsingredelin.se

Byggsommaren kräver i vissa fall lov

Det är april och vårsolen har börjat göra underverk med växtligheterna i våra trädgårdar, som legat i dvala under vinterns sömniga kyla. Våren innebär också att byggen i våra hem och trädgårdar tar form och plats. Vad finns det att tänka på angående bygglov egentligen?

 

Ska du glasa in altanen i sommar? Eller låta ett nytt altanräcke omgärda det fina soldäcket? Läs mer nedan vad som gör att du behöver söka bygglov.

Dags att söka bygglov inför sommaren

 

verandaI Norrtelje Tidning går det att läsa om hur det nu är dags att söka bygglov för den som planerar att bygga saker i sommar. Det kan vara inglasning av altanen som står på agendan, eller att bygga ett Attefallshus. Vissa åtgärder behöver bygglov medan andra inte behöver det. Det som alltid krävs är dock en anmälan av bygge enligt plan- och bygglagen. Det är viktigt att komma ihåg. På din kommuns kontor brukar det finnas experter och handläggare på plats för att rådgöra med i dessa frågor.

Om byggnaden du bor i anses vara särskilt värdefull ur antingen historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt så krävs i vissa fall bygglov om du vill ändra något väsentligt. Kontakta din kommun för att höra vad som faktiskt gäller i just ditt fall.

Detta kräver inte bygglov

Men vilka saker kräver inte bygglov? I en artikel i Aftonbladet går det att läsa om allt det du kan göra som faktiskt inte kräver ett så kallat bygglov men en bygganmälan samt medgivande från grannar kan behövas om det byggs närmare än 4,5 meter från tomtgränsen.

Detta får du bygga utan bygglov: uteplats inom 3,6 meter från bostadshuset med mur eller plank som är mindre än 1,8 meter högt. Skärmtak över uteplatser och altaner när det är max 15 meter i kvadrat stort. Friggebod i bostadshusets omedelbara närhet. Fasadförändringar som ommålning, byte av fasadtäckning eller takmaterial om det inte ändrar byggnadens eller områdets karaktär för mycket.

Från och med 2 juli gäller det att du får göra en tillbyggnad med en bruttoarea på max 15 kvadratmeter. Tillbyggnaden får vidare placeras minst 4,5 meter från alla tomtgränser, med en grannes tillåtelse får du placera den närmare gränsen. Vidare går det att läsa i Vi i Villa.