Kontakt info@apelsingredelin.se

Därför ska du välja ett murat hus

Det finns fler många olika sätt att bygga ett hus i Stockholm på. Det viktiga är att hitta din egen väg att gå i allt från materialval till planlösning. Genom smarta val kan du ha ett hus som håller i generationer framåt.

Den är en dröm för många att bygga ett eget hus i Stockholm. Det finns olika valmöjligheter när det kommer till fasaden på ett hus. Du kan välja att ha ett trähus, stenhus, ett murat eller putsats hus. Det finns många fördelar med att ha antingen ett putsat eller murat hus. Bland annat är livslängden lång på fasaden och har en god hållbarhet. När du murar eller putsar ett hus skapar du ett hem som håller i flera generationer och som kräver minimalt underhåll. Dessutom blir inomhusklimatet bra tack vare materialets egenskaper. Det finns bra murare Stockholm om du är intresserad av att mura ditt nya hus.

Ett murat eller putsat hus är hållbart

När du ska mura ett hus är det viktigt att låta proffs göra jobbet. Hitta en murare med lång erfarenhet av mureri för att få det bästa tänkbara resultatet. Att mura ett hus är lite som att bygga med stora klossar. Arbetet går snabbt för de som har mureri som profession. Genom att välja ett murat eller putsat hus har du även ett både hållbart och klimatsmart hus.

God planering är grunden för ett lyckat bygge

Planeringen är nyckeln för att lyckas med ditt husprojekt. Planera husbygget noga redan från början. Det kommer göra hela processen både smidigare och snabbare. Bestäm i förväg vad huset får kosta och anpassa huset efter budgeten och önskemålen som finns. Kontrollera din tomt och förberedd den. Bestäm hur du vill att arbetet med huset ska gå till och anlita sedan rätt folk. Kolla in vilka byggregler som gäller och skicka in bygglovsansökan i tid, handläggningstiden kan vara upp till 10 veckor. När du har dina godkända handlingar är det dags att börja med drömbygget.