Kontakt info@apelsingredelin.se

Ombilda till bostadsrätt – gör såhär!

Som hyresgäster kan du och dina grannar ansöka om att få ombilda era lägenheter till bostadsrätter. Om fastighetsägaren vill sälja får ni förtur och kan köpa era bostäder. Finns det saker som känns komplicerade eller svåra i ombildningen? Då kan ni alltid be om hjälp.

Är du och dina grannar intresserade av att ombilda era bostäder från hyresrätter till bostadsrätter? Det kan vara möjligt, och kanske inte lika svårt som ni tror.

Känns det komplicerat?

Till en början ska du veta att det finns hjälp att få. Vänd dig till en konsult som Interesta så får du all vägledning som kan behövas i ombildningen. Det kan vara bra att veta det redan innan du börjar grubbla alltför mycket på hur det går till, så att du inte blir avskräckt om det känns svårt. Du och dina grannar måste inte klara det på egen hand.

Så går det till

Processen har flera olika steg. Det allra första som ska göras är att kolla hur intresset ser ut. För att en ombildning ska kunna ske måste två tredjedelar av hyresgästerna vara intresserade av en ombildning. De som räknas är de som är folkbokförda på adressen och har förstahandskontrakt. Det första formella steget är sedan att bilda en bostadsrättsförening. Bostadsrättsföreningen registreras och efter det skickas en intresseanmälan till Inskrivningsmyndigheten. När en intresseanmälan är inskickad måste ägaren av fastigheten sälja till den nya bostadsrättsföreningen – om fastigheten ska säljas.

Måste ägaren sälja fastigheten?

Den som äger fastigheten har ingen plikt att sälja sin fastighet, utan kan välja att ha kvar den med hyresrätter. Trots det är det många hyresrätter som ombildas, antingen för att hyresgästerna själva önskar det eller för att ägaren vill att det ska ske. När en ombildning görs blir det bostadsrättsföreningen som blir ägare till fastigheten och ansvarig för att utföra underhåll. För att det ska vara möjligt för bostadsrättsföreningen att äga fastigheten krävs det att du och dina grannar som vill ha en bostadsrättsförening köper era lägenheter. I vissa fall har man löst det så att de hyresgäster som inte vill äga sina bostäder istället fått den nya bostadsrättsföreningen som hyresvärd. Innan bostadsrättsföreningen tar över en fastighet behöver en besiktning göras, så att ni får klart för er vilket skick fastigheten är i och vad den har för värde. Ni behöver också göra en ekonomisk plan.