Kontakt info@apelsingredelin.se

Sättningar i hus och dess orsaker

Har ditt hus drabbats av sättningar? Då är du dessvärre inte ensam. Många hus, både privata och kommersiella samt andra, drabbas av just sättningar på det sätt att marken rör sig och skapar ojämnt underlag som i sin tur gör så att sprickor och ojämnheter uppkommer. Som de sneda husen i Gamla stan till exempel.

Som tur är finns det experter som vet hur detta ska åtgärdas med ny och innovativ teknik, som gör att du slipper bygga om hela ditt hus eller i värsta fall, riva det och göra om grunden med starkare pålar. Om du går in på geobear.se  kan du se, där förklaras även att marksättning uppkommer av olika anledningar, bland annat att marken har ändrade förhållanden, till exempel att den rör sig eller har mindre fukt i jorden. Det kan vara att träd växer i närheten och suger ur vattnet, som gör att resterande del av jorden krymper. Det kan dessutom bero på:

  • Byggnadens grund står på lerjord.
  • Marken under byggnaden har inte komprimerats ordentligt under byggnationen.
  • Vattenskada har försvagat marken och husgrunden.
  • Rörelser har skett på grund av förändrade jordsammansättningar under grunden.
  • Vibrationer och rörelser vid närliggande byggarbetsplatser.
  • Vibrationer från närliggande trafik.
  • Ofärdigt eller bristfälligt arbete med grunden.
  • Förändringar i miljön och omgivningarna.
  • Naturlig nedbrytning av marken under grunden, till exempel torv.
  • Växtlighet som sprider ut sig – ek, vide och poppel suger effektivt fukt ur jorden.

Sättningar i hus förvärrades av hettan

När det var riktigt mycket torka sommaren 2018, och landet drabbades av den värsta sommarhettan i mannaminne, ja då förvärrades sättningsskador. Särskilt för de byggnader som redan låg i farozonen. I en artikel i UNT går det att läsa om hur lerjorden som präglar hela Uppsalaslätten redan är krånglig att bygga på, eftersom den är rörlig. När sedan fukten dunstade bort från leran i jorden, då krympte den och gjorde så att husgrunder rörde sig mer.

En av de största katastroferna med avseende på lerjord och hur hus kan få rörelse, är det so hände i Tuve för 40 år sedan då ett helt kvarter rasade på grund av markens förutsättningar. Mer om detta kan du läsa om i denna artikel från Göteborgs-Posten och i Expressen.