Kontakt info@apelsingredelin.se

Radon i många hem

Något som många inte tänker på, men som kan vara väldigt farligt i hemmet är radon. Radon kan komma från allt ifrån hushållsvattnet och marken, till byggnadsmaterialet i huset. Sanerar man inte ett hus med högt randonvärde kan det i värsta fall leda till lungcancer.

11931030-rod-granit

Det går inte längre att få statligt bidrag till att sanera radon i hemmet, skriver gd.se. Bidraget har nämligen upphört i årsskiftet. Bidraget har funnits sedan 2003 och varit till för den som velat ha bidrag för att sanera sin villa från radon. Man har kunnat söka bidraget hos landets länsstyrelser och det har legat på max 15 000 kronor. Varför man valt att avskaffa bidraget är för att intresset för att söka det helt enkelt har varit alldeles för lågt.

Få lägre radonvärden

Att intresset för att söka bidrag om radonsanering är så lågt, känns lite bekymmersamt. Detta på grund av att radon är otroligt farligt och många hus har problem med det. Radonet kan komma från flera olika källor i ett hus, både från marken, från byggnadsmaterial och från hushållsvattnet, rapporterar Strålsäkerhetsmyndigheten. Har man problem med radon just i vatten kan man köpa en radonavskiljare för vatten hos www.radonett.com/sv/. Har man dock problem med radon från byggnadsmaterial måste man öka luftomsättningen i bostaden med någon form av frånluftssystem. Ett sådant system gör tyvärr så att man får högre uppvärmningskostnader.

Kan orsaka lungcancer

Den som ställer sig tveksam till om det är värt att göra en radonmätning och sanera radon i sitt hem bör läsa på hos Folkhälsomyndigheten. Där står det nämligen om hur pass farligt radon är och att radon är den vanligaste orsaken till lungcancer efter tobaksrökning.

”Radon är en radioaktiv gas och är den miljöfaktor i inomhusmiljön som orsakar flest dödsfall.” Läs mer.